Food for thought: geslaagde bijeenkomst

10 February 2020

Enthousiaste reacties, unieke disciplinaire verbanden en ideeën en geanimeerde gesprekken - dat was de oogst van de workshop 'Food for Thought' die wetenschappers van ANISE organiseerden tijdens NWO’s SSH Synergy event op 6 februari 2020 in Hilversum. De ANISE-benadering van voedsel verbond wetenschappers over de grenzen van de natuurwetenschappen, geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen heen.

In gesprek

Vier ANISE onderzoekers uit de voedingssociologie, voedings- en gezondsheidswetenschappen, de praktische en historische theologie gingen in gesprek met een zaal vol collega’s uit een nog veel bredere diversiteit aan vakken; van IT tot antieke filosofie, van communicatiewetenschap tot psychologie, en van biologie tot literatuurwetenschap. Juist deze verscheidenheid maakte de antwoorden op de fundamentele vragen ‘wat is voedsel’ en ‘welke waarde heeft voedsel’ van de deelnemers in de Mentimeter breed en inspirerend, zoals Dr. Hilje van der Horst in haar analyse benadrukte. Via een casus uit de voedingswetenschap, ingebracht door Dr. Margreet Olthof, bespraken de deelnemers vervolgens welke disciplines voor een omvattende bestudering van voedsel nodig is.

Academic speed dating

Hoe je samen verder kunt kijken ervoeren de deelnemers vervolgens in een ronde ‘academic speed dating,’ geleid door de coördinator van ANISE, Dr. Mirella Klomp. Een voorbeeld van divers besproken waarde die de omgang met voedsel bepaalt, was daarbij het verband tussen vertrouwen en voedsel: vormen van geleefd vertrouwen in de omgang met voedsel, vertrouwen in wetenschappelijke kennis omtrent voedsel, het scheppen van vertrouwen door communicatie rondom voedsel, en voedsel als een medium om vertrouwen tussen mensen te scheppen door het delen en samen eten ervan. Alle genoemde disciplines zouden eigenlijk een rol moeten spelen in het onderzoeken van zo een wezenlijk én complex thema. Dit inzicht liet zien dat de interdisciplinaire benadering van voedsel door ANISE disciplines verbindt en innovatieve perspectieven voor toekomstig onderzoek biedt.

Cookies

Cookies help us improve your experience on our website. Functional cookies contribute to a smoothly running website. Analytical cookies provide us with insight into how users use the website. Marketing cookies allow us to offer you personalised content based on your website visit.